przychodnia Praga Południe, Warszawa

Prof. dr hab. n. med Piotr Rzepecki

Hematolog w Darmdicus

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

Specjalista chorób wewnętrznych i hematologii oraz transplantologii klinicznej.

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń związanych z układem krwionośnym:

  • hemofilią,
  • anemią,
  • zaburzeniami krzepnięcia krwi,
  • małopłytkowością,
  • białaczką szpikową,
  • chłoniakami oraz wielu innych schorzeń.  

 

Wykształcenie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskującym dyplom z wyróżnieniem. Po stażu podyplomowym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej, związał się z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku w latach 1991-06.2002. Następnie, pełnił rolę Kierownika Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM w Warszawie od lipca 2002 do 29.02.2012. Od 01.03.2012 objął stanowisko Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii (w tym Ośrodka Przeszczepiania Szpiku) w CSK MON WIM w Warszawie.

Kariera Zawodowa

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki to doświadczony specjalista w dziedzinie medycyny, ze szczególnym skoncentrowaniem na chorobach wewnętrznych i hematologii. Zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w 2008 roku, specjalizując się w medycynie chorób wewnętrznych i hematologii.

W trakcie swojej kariery przeszedł staż szkoleniowy w renomowanej Klinice Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku w Mayo Foundation w USA. Od 1992 roku jest zaangażowany w przeprowadzanie zabiegów transplantacji szpiku kostnego i komórek macierzystych z krwi obwodowej.

Prof. Rzepecki odgrywał kluczową rolę w Wojskowym Instytucie Medycznym, gdzie został mianowany na stanowisko docenta w 2008 roku, a następnie profesora nadzwyczajnego w 2010 roku. Otrzymał tytuł profesora w 2014 roku i objął stanowisko profesora zwyczajnego w WIM w 2015 roku.

Jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak European Group for Blood and Marrow Transplantation czy American Society of Hematology. Ponadto, jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku.

W 2013 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie innowacją w sektorze zdrowia”.

badanie krwi

Kiedy warto udać się do hematologa?

Najczęstsze objawy, które mogą sugerować konieczność konsultacji z hematologiem:

 • Nadmierna zmęczenie i osłabienie
 • Nietypowe siniaki i krwawienia
 • Ból w kościach i stawach
 • Powiększenie węzłów chłonnych
 • Wzmożona skłonność do infekcji
 • Bladość skóry i błon śluzowych
 • Powiększenie śledziony lub wątroby
 • Nietypowe komórki krwi w badaniach laboratoryjnych
 • Powtarzające się zakrzepy krwi
 • Niewyjaśniona utrata masy ciała