PRZYCHODNIA Praga Południe, Warszawa

Hematologia w Warszawie

hematolog warszawa
Przychodnia: HEMATOLOG, Warszawa

Czym się zajmuje specjalista  hematolog:

Hematologia to specjalność medyczna, której zakres obejmuje diagnostykę i leczenie schorzeń związanych z krwią i układem krwiotwórczym, składający się z narządów takich jak wątroba, śledziona, szpik kostny i węzły chłonne. Zaburzenia krwi mogą prowadzić do różnorodnych problemów, takich jak nieprawidłowości w krzepnięciu, niedokrwistość czy defekty odpornościowe. Czynniki te mogą wynikać zarówno z nieprawidłowego funkcjonowania narządów układu krwiotwórczego, jak i z chorób o podłożu genetycznym.

Hematolog jest ekspertem w diagnozowaniu i leczeniu różnych stanów, w tym anemii, białaczek, zakrzepic oraz chorób układu chłonnego. Ponadto, pełni kluczową rolę w monitorowaniu terapii transfuzjologicznej oraz innych procedur związanych z poprawą zdrowia pacjentów dotkniętych chorobami układu krwionośnego.

Jakie badania może zlecić hematolog:

Lekarz hematolog zleca różnorodne badania diagnostyczne, w tym:

  • biopsję szpiku kostnego
  • badania układu krzepnięcia (takie jak PT, APTT, liczba płytek krwi, fibrynogen, ocena aktywności czynników krzepnięcia, białko C i S, czynnik von Willebranda)
  • badania stężenia żelaza, ferrytyny, witaminy B12, kwasu foliowego oraz elektroforezę białek surowicy czy morfologię
  • badania genetyczne
  • ocenę węzłów chłonnych za pomocą biopsji i badań obrazowych
  • morfologię krwi

Nasi specjaliści hematologii  w Warszawie:

 Prof. dr n. med. Piotr Rzepecki 

Jak wygląda wizyta u hematologa?

Podczas konsultacji u hematologa, lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad, uwzględniający objawy, przyjmowane leki, historię chorób pacjenta oraz chorób hematologicznych i onkologicznych w rodzinie. Badanie przedmiotowe obejmuje ocenę obwodowych węzłów chłonnych, a także stanu wątroby i śledziony, ponieważ ich powiększenie może wskazywać na obecność choroby hematologicznej.